TAKIS - Dạy tốt học tốt

MÔ HÌNH LỚP CAM KẾT - LỚP 4 - 9

Mô hình cam kết tiến bộ, cam kết con thi đỗ vào 10 dành riêng cho khối học sinh từ lớp 4 đến lớp 9. Đặc biệt là học sinh khối THCS.
TAKIS cam kết cao nhất về chất lượng với phụ huynh và học sinh, hoàn tiền nếu học viên không tiến bộ hoặc không đỗ theo đúng cam kết. 

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

MÔ HÌNH KÈM CẶP 1:1 - LỚP 2 - 12

Mô hình kèm cặp 1:1 Tương tự theo các hình thức gia sư thông thường, TAKIS hỗ trợ Qúy phụ huynh ôn luyện cho các đối tượng học viên đặc biệt như: cần tăng tốc về kiến thức trong thời gian ngắn, học viên bị hổng kiến thức, học viên có năng lực vượt trội hoặc yếu hơn trung bình các bạn trong lớp...

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm

MÔ HÌNH NHÓM NHỎ - LỚP 2 - 12

Mô hình nhóm nhỏ dành cho các học viên muốn học chung nhóm nhỏ với nhau. TAKIS hỗ trợ Quý phụ huynh ôn luyện cho nhóm đối tượng học viên có cùng điểm đặc biệt như: cần tăng tốc về kiến thức trong thời gian ngắn, nhóm học viên bị hổng kiến thức, nhóm học viên có năng lực vượt trội hoặc yếu hơn trung bình các bạn trong lớp, nhóm học viên đã quen biết nhau từ trước muốn học cùng nhau...

Đăng kí khoá học Tìm hiểu thêm