Đề cương ôn học kỳ II (2)

Đề cương ôn luyện học kỳ 2 môn Toán lớp 7

 •   28/04/2022 23:16:00
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
TAKIS tổng hợp nội dung kiến thức thi học kỳ II môn Toán lớp 7
Đề cương ôn học kỳ II (1)

Đề cương ôn luyện học kỳ 2 môn Toán lớp 8

 •   28/04/2022 23:04:00
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
TAKIS tổng hợp nội dung kiến thức thi học kỳ II môn Toán lớp 8
Đề cương ôn học kỳ II

Đề cương ôn luyện học kỳ môn Toán lớp 6

 •   28/04/2022 22:02:00
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
TAKIS tổng hợp nội dung kiến thức thi học kỳ II môn Toán lớp 6
Chủ đề học tập SỐ THẬP PHÂN

Chủ đề học tập: Số thập phân

 •   21/04/2022 02:48:00
 •   Đã xem: 1190
 •   Phản hồi: 0
Số thập phân là phần kiến thức quan trọng trong chương trình Toán 6. Dưới đây TAKIS sẽ tổng hợp các kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập có liên quan ở nội dung này.
Chủ đề học tập TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

Chủ đề học tập : Tứ giác nội tiếp đường tròn

 •   12/04/2022 22:43:00
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0
Tứ giác nội tiếp là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 9. Dưới đây Takis sẽ tổng hợp các kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập có liên quan ở nội dung này.
Phương trình bậc 2 một ẩn

Chủ đề học tập: Phương trình bậc hai một ẩn

 •   15/03/2022 03:48:00
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Phương trình bậc hai một ẩn là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 9. Dưới đây Takis sẽ tổng hợp các kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập có liên quan ở nội dung này.
Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hệ phương trình)

Chủ đề học tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hệ phương trình)

 •   15/02/2022 06:43:00
 •   Đã xem: 1854
 •   Phản hồi: 0
Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hệ phương trình) là chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 8-9. Dưới đây TAKIS sẽ tổng hợp kiến thức cơ bản và các dạng bài của Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hệ phương trình).
góc ở tâm  số đo cung

Chủ đề học tập: Góc ở tâm, số đo cung

 •   19/01/2022 22:11:00
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Các em tham khảo lý thuyết và dạng bài tập chủ đề Góc ở tâm – số đo cung trong chương 3, Hình học lớp 9.
TAM GIÁC

Chủ đề Toán học: Tam giác

 •   19/01/2022 03:35:00
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0
Tam giác là chủ đề quan trọng và chủ chốt trong chương trình môn Toán lớp 7. Hãy điểm qua kiến thức quan trọng và các dạng bài trong chủ đề này nhé!
Thêm tiêu đề (6)

Chủ đề học tập: Đa giác – Diện tích đa giác

 •   16/01/2022 06:40:00
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Dưới đây là những kiến thức cần nhớ của phần kiến thức Đa giác – Diện tích đa giác môn Toán lớp 8.
Bí quyết ôn luyện vào 10 môn Toán

Bí quyết ôn luyện vào 10 hiệu quả môn Toán

 •   28/12/2021 05:17:00
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Kỳ thi vào 10 ngày càng đến gần, làm sao để ôn thi thật tốt các môn, đặc biệt là môn Toán?
TOÁN 7 (5)

Đề cương ôn luyện học kỳ 1 môn Toán lớp 6

 •   13/12/2021 04:52:00
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi học kỳ 1 môn Toán lớp 6
TOÁN 7 (4)

Đề cương ôn luyện học kỳ 1 môn Toán lớp 9

 •   13/12/2021 04:36:00
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9
TOÁN 7 (3)

Đề cương ôn luyện học kỳ 1 môn Toán lớp 8

 •   08/12/2021 04:53:00
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8
TOÁN 7

Đề cương ôn luyện học kỳ 1 môn Toán lớp 7

 •   06/12/2021 03:40:00
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7
Học sinh THCS

Học sinh THCS nên học Toán ở đâu?

 •   04/11/2021 04:45:05
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Nên học Toán ở đâu để đảm bảo được chi phí và hiệu quả học tập. TAKIS sẽ chia sẻ những khó khăn của môn Toán và nơi học Toán hiệu quả cho học sinh, đặc biệt là đối với học sinh THCS.
ĐỀ CƯƠNG ÔN LUYỆN GIỮA KỲ MÔN TOÁN LỚP 9 (4)

Đề cương ôn luyện giữa kỳ 1 môn Toán lớp 9

 •   02/11/2021 23:36:00
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN LUYỆN GIỮA KỲ MÔN TOÁN LỚP 9 (3)

Đề cương ôn luyện giữa kỳ 1 môn Toán lớp 8

 •   02/11/2021 23:20:00
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN LUYỆN GIỮA KỲ MÔN TOÁN LỚP 9 (2)

Đề cương ôn luyện giữa kỳ 1 môn Toán lớp 7

 •   02/11/2021 23:11:00
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
TAKIS chia sẻ đến các học sinh, học viên bộ tài liệu ôn luyện thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 7

Các tin khác